Ateliér pokračuje v dlouholeté rodinné tradici uměleckých kovářů a zámečníků, která sahá zpět po mnoho generací.
 
Cílem ateliéru je dál rozvíjet umělecké řemeslo, jak klasickým zpracováním, tak využitím nových technologií a moderních výrazových prostředků. Zvláštní pozornost je věnována pracem restaurátorským, pro které máme uděleny licence MKČR.
 
Ateliér zpracovává svoje výtvarné návrhy a spolupracuje také s předními výtvarníky, architekty a projektovými ateliéry a provádí jejich realizace.
 
V oblasti designu a vizuální tvorby navrhuje a realizuje solitéry, celky pro exteriéry a interiéry. Předností v tomto oboru je užívání počítačových návrhů, nových médií a videoprodukce.

Atelier se zabývá také návrhy a realizací textilních výrobků a maskotů.